Szanowni Państwo,

 

25 maja 2018 roku, zaczyna obowiązywać rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L119/1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

W związku z powyższym przekazujemy Państwu informacje dotyczące wdrożenia w/w rozporządzenia w Anna Retkowska w zakresie przetwarzania i przechowywania danych osobowych po 25.05.2018r.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Retkowska z siedzibą Słoneczna 12, 26-026 Lisów, PL, NIP: PL6572848295, e-mail: a.piasecka.kosmetolog@gmail.com.
  2. Państwa dane przetwarzane będą drogą elektroniczną i papierową.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  4. Dane osobowe jakie będą przetwarzane przez Administratora to:

– imię i nazwisko,

– adres email, nr telefonu,

– data urodzin,

– stan zdrowia.

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
  2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

– realizacji umowy (wykonania usługi).

– marketing – dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

  1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
  2. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
  4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Niniejsza wiadomość została przesłana w celach informacyjnych i nie wymaga żadnych działań z Państwa strony.